Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

Tổng hợp các mẫu câu sử dụng trong đàm phán hợp đồng bằng tiếng anh


Thương lượng, ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là một loại thương lượng trong đó có ít ra hai bên tham gia thương lượng để xác lập giao kèo mua bán hàng hóa, dịch vụ quốc tế. Trong kì trước, Apollo English đã chia sẻ với bạn một số kỹ năng khi thương lượng như vạch ra mục đích rõ ràng trước buổi đàm phán; hay trong khi đàm phán, bạn nên nói chuẩn xác điều bạn muốn, không nên thay đổi kế hoạch giữa chừng; tuy nhiên, hãy tỏ ra tự tin, thân thiện, nhưng không thiếu phần quyết đoán, lắng tai cẩn thận và lưu ý tới những tiếng nói cử chỉ của đối tác để có thể “lái” cuộc thương lượng theo hướng có lợi cho mình.
Trong bài viết sau, Apollo English sẽ mách bạn thêm một số mẫu câu tiếng anh giao thiệp được dùng phổ quát trong các cuộc thương lượng nhé.
Từ vựng tiếng anh trong đàm phán hợp đồng
Stating aims (nêu mục đích)
 • We’re interested in buying 10 cars.
dịch vụ muốn mua 10 chiếc xe hơi.
 • We’d like to start the scheme in June.
chúng tôi muốn khởi động đề án này vào tháng Sáu.
 • We must have delivery as soon as possible.
dịch vụ phải được giao hàng sớm nhất có thể.
Making concessions (tỏ ý nhượng bộ)
 • We could possibly deliver by August.
dịch vụ có thể giao hàng trước tháng Tám.
 • That could be all right, as long as you pay more for a longer period.
Như vậy cũng được, với điều kiện anh/ chị phải trả nhiều hơn nếu thời gian kéo dài hơn.
 • We can do that, providing you make a down payment.
dịch vụ có thể chấp thuận, miễn sao anh/ chị đặt cọc trước.
Rejecting suggests (từ chối lời đề nghị)
 • I’m afraid not. It’s company policy.
Tôi e là không được. Đó là chính sách của tổ chức.
 • I’m sorry, we can’t agree to that.
Tôi rất tiếc, đơn vị không thể đồng ý điều đó.
 • Unfortunately, we can’t do that.
tiếc nuối là công ty không thể làm vậy.
Bargaining (thương lượng)
 • If it works, we’ll increase the order later on.
Nếu thành công, sau này dịch vụ sẽ tăng lượng đặt hàng.
 • If you increased your order, we could offer you a much higher discount.
Nếu anh/ chị đặt hàng với số lượng lớn hơn, đơn vị có thể đưa ra mức chiết khấu cao hơn nhiều.
 • That might be OK if you can guarantee delivery by then.
Tới lúc đó, nếu anh/ chị có thể bảo đảm giao hàng thì được.
Getting agreement (đạt được thoả thuận)
 • That’s very reasonable, don’t you think?
Rất hợp lý, đúng không ạ?
 • That sounds a fair price to me.
Tôi thấy cái giá này hợp lý đấy.
 • Fine./ OK./ Great!
Tốt rồi./ Thế là ổn./ Tuyệt vời!
Finishing the negotiation (kết thúc đàm phán)
 • Right, we’ve got a deal.
Vậy là chúng ta đã thoả thuận rồi nhé.
 • Good, I think we’ve covered everything.
Tốt lắm, tôi nghĩ chúng ta đã bàn tới tất cả mọi thứ rồi.
 • OK, how about dinner tonight?
hoàn thành. Chúng ta cùng đi ăn tối chứ nhỉ?
Các dịch vụ của dịch vụ :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét