Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

Một số cụm từ vựng về kinh tế trong tiếng anh thương mại


Trong xu thế hội nhập kinh tế, nhu cầu của các nhà phỏng vấn hiện nay ngày một cao, điều đó đòi hỏi các người tìm việc và nhân viên không chỉ ở trình độ chuyên môn mà còn ở cả khả năng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Việc trau dồi cho mình vốn từ vựng thương mại phong phú sẽ giúp bạn tự tín hơn trong giao du tiếng Anh.
Hãy cùng Apollo English tổng hợp một số từ vị về kinh tế được sử dụng trong tiếng anh thương nghiệp để Anh chị em có thể học và áp dụng vào công tác mà mình đang làm một cách tôt nhất nhé:
– Turnover: doanh số, doanh thu
– Capital accumulation : sự tích luỹ tư bản
– Rate of economic growth : tốc độ tăng trưởng kinh tế
– Per capita income : thu nhập bình quân đầu người
– Average annual growth : tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm
– Indicator of economic welfare : chỉ tiêu phúc lợi kinh tế
– Distribution of income : phân phối thu nhập
– Inflation: sự lạm phát
tiếng anh thương mại
– Micro-economic : kinh tế vi mô
– Macro-economic : kinh tế vĩ mô
– Agent : đại lý, đại diện
– Embargo : cấm vận
– Instalment : phần trả góp mỗi lần cho tổng số tiền
– Market economy : kinh tế thị trường
– Monetary activities : di chuyển tiền tệ
– Speculation/ speculator : đầu cơ/ người đầu cơ
– Dumping : mua bán phá giá
– Economic blockade : phong bế kinh tế
– Insurance : bảo hiểm
– Customs barrier : hàng rào quan thuế
– Financial year : năm tài khoá
– Mortage : cầm cố , thế nợ
Business sale
– Deposit : tiền đặt cọc
– Economic cooperation : cộng tác kinh tế
– International economic aid : trợ giúp kinh tế quốc tế
– Embargo : cấm vận
– Withdraw: rút tiền ra.
– Offset: sự bù đáp thiệt hại
– Surplus: thặng dư
– Liability: khoản nợ, bổn phận
– Depreciation: khấu hao
– Price_ boom : việc giá cả tăng vọt
– Unregulated and competitive market : thị trường cạnh tranh không bị điều tiết
– Circulation and distribution of commodity : lưu thông phân phối hàng hoá
– Financial policies : chính sách tài chính
– Home/ Foreign maket : thị trường trong nước/ ngoài nước
– Hoard/ Hoarder : tích trữ/ người tích trữ

Các lớp học tiếng anh tại Apollo : 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét