Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

SKF Care là gì?

SKF Care là về cách chúng tôi cố gắng tạo ra giá trị chia sẻ cho công việc kinh doanh, nhân viên, môi trường và cộng đồng của chúng tôi.

17 mục tiêu và 169 mục tiêu tập trung vào con người, hòa bình, thịnh vượng, hành tinh và quan hệ đối tác đã đưa ra một hướng đi và các mục tiêu khá chi tiết từ đó luật pháp và mô hình kinh doanh là gì Đang được phát triển ngay bây giờ.
Bạn nghĩ gì về SKF có liên quan nhất đến các Mục tiêu Toàn cầu? Cung cấp đầu vào với cuộc khảo sát 5 phút này .
Một giải thích ngắn gọn Các vấn đề bền vững về vật chất của SKF và cách thức chúng được kết nối với Mục tiêu toàn cầu được trình bày dưới đây.

Các vấn đề vật chất của SKF và kết nối của họ với các Mục tiêu Toàn cầu

 • Giá trị và sự mong đợi của khách hàng

  Giá trị và sự mong đợi của khách hàng

  Khả năng cơ bản để dự đoán, đáp ứng và vượt quá mong đợi của khách hàng về giá trị, chất lượng và dịch vụ trong thị trường toàn cầu có tính cạnh tranh cao.
 • Đạo đức kinh doanh

  Đạo đức kinh doanh

  Thực hiện tất cả các hoạt động kinh doanh phù hợp với luật pháp và Bộ Nguyên tắc của SKF
 • Hoạt động tài chính

  Hoạt động tài chính

  Cung cấp hiệu suất tài chính bền vững theo thời gian
 • Sưc khỏe va sự an toan

  Sưc khỏe và sự an toàn

  Môi trường làm việc tốt của tất cả nhân viên của SKF và trong chuỗi cung ứng
 • Ứng dụng đổi mới

  Ứng dụng đổi mới

  Thương mại hóa đổi mới và mô hình kinh doanh mới
 • Thu hút lực lượng lao động đa dạng và hiệu quả

  Thu hút lực lượng lao động đa dạng và hiệu quả

  Thu hút giữ lại và thu hút lực lượng lao động đa dạng và hiệu quả
 • Bình đẳng, Lao động và Nhân quyền

  Bình đẳng, Lao động và Nhân quyền

  Cơ hội bình đẳng, điều kiện làm việc đàng hoàng và nhân quyền
 • Tác động môi trường đối với chuỗi giá trị

  Tác động môi trường đối với chuỗi giá trị

  Tác động môi trường tránh được, hỗ trợ khách hàng SKF làm như vậy.
 • Giá trị bổ sung trong cộng đồng

  Giá trị bổ sung trong cộng đồng

  Tạo ra giá trị bổ sung trong cộng đồng xung quanh SKF
  vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm các thông tin hữu ích khác :
  http://hunganhltd.com.vn/vong-bi-skf

0 nhận xét:

Đăng nhận xét