This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

Khái niệm chung về dầu mỡ bôi trơn.Thành phần của nó là gì?

Mỡ bôi trơn được là một thể loại để bôi trơn, ở thể đặc nhuyễn, nặng hơn dầu nhờn, mỡ bôi trơn được sản xuất ra từ 2 thành phần chính đố là dầu khoáng và chất làm đặc.Ngoài ra còn có các phụ gia khác, Nó có khả năng làm giảm ma sát hơn nhiều lằn so với dầu nhờn cho vòng bi công nghiệp.
* Mỡ bôi trơn được là một thể loại để bôi trơn, ở thể đặc nhuyễn, nặng hơn dầu nhờn  Nó có khả năng làm giảm hệ số ma sát hơn nhiều lằn so với dầu nhờn.làm cho vòng bi tốt hơn,
* Thành phần của mỡ bôi  trơn: Mỡ bôi trơn bao gồm 2 thành phần chính đó là dầu khoáng và chất làm đặc, ngoài ra mỡ còn có một số thành phần khác.
 Chất làm đặc trong mỡ bôi trơn co tác dụng định hình mỡ và chia làm 2 loại:
Chất làm đặc gốc xà phòng. Người ta đều biết bằng cách cho các hidroxit kim loại như NaOH, Ca(OH)2, KOH, Al(OH)3...Tác dụng với ác axit béo như axit steanic C17H35COOH+ H2O
Những chất làm đặc này có yêu cầu nhất thiết là phải không bị chảy ở nhiệt độ cao. Mà phải trải qua trang thái dẻo trước khi sang trạng thải lỏng, nhỏ giọt. Nếu chất lượng làm đặc này có yêu cầu nhất thiết phải không bị chảy ở Nhiệt độ cao.-Chất làm đặc gốc sắp: Là sản phẩm của HC có phân tử ở thể rắn. Nó cũng được chia thành hai loại:
+Các hợp chất paraphin: có nhiệt độ nóng chảy thấp.
+ Các hợp chất okokerit: Có nhiệt độ nóng chảy cao.
Vì mỡ gốc sáp có tính ổn định tốt hơn mỡ gốc xà phòng nên người ta thường dùng nó làm bảo quản.
Dầu khoáng:
- Dầu khoáng là thành phần chủ yếu trong mỡ, nó chiếm khoảng 70-80% thành phần trong mỡ bôi trơn.
- Dầu khoáng quy định các đặc tính kỹ thuật của mỡ.
- Do có thành phần dầu nhờn nên các loại mỡ cũng sẽ có một số tính chất sử dụng, đặc tính tương tự như dầu nhờn.
Xem thêm vòng bi skf:
http://hunganhltd.com.vn/vong-bi-skf

Định nghĩa chung về dầu mỡ bôi suôn sẻ.Thành phần của nó là gì?

Mỡ bôi trót lọt được là một thể loại để bôi suôn sẻ, ở thể đặc nhuyễn, nặng hơn dầu nhờn, mỡ bôi trơn tru được sinh sản ra từ 2 thành phần chính đố là dầu khoáng và chất làm đặc.Ngoài ra còn có các phụ gia khác, Nó có khả năng làm giảm ma sát hơn nhiều lằn so với dầu nhờn.
* Mỡ bôi trơn tuột được là một loại thể để bôi trót lọt, ở thể đặc nhuyễn, nặng hơn dầu nhờn Nó có khả năng làm giảm hệ số ma sát hơn nhiều lằn so với dầu nhờn.
* Thành phần của mỡ bôi trơn: Mỡ bôi trơn tru bao gồm 2 thành phần chính đó là dầu khoáng và chất làm đặc, tuy nhiên mỡ còn có một số thành phần khác.
Chất làm đặc trong mỡ bôi trơn tru co tác dụng định hình mỡ và chia làm 2 loại:
Chất làm đặc gốc xà phòng. Người ta đều biết bằng cách cho các hidroxit kim khí như NaOH, Ca(OH)2, KOH, Al(OH)3...Tác dụng với ác axit béo như axit steanic C17H35COOH+ H2O
Những chất làm đặc này có đề xuất nhất thiết là phải không bị chảy ở nhiệt độ cao. Mà phải trải qua trang thái dẻo trước khi sang trạng thải lỏng, nhỏ giọt. Nếu chất lượng làm đặc này có đề nghị cố định phải không bị chảy ở Nhiệt độ cao.
-Chất làm đặc gốc sắp: Là sản phẩm của HC có phân tử ở thể rắn. Nó cũng được chia thành hai loại:
+Các hợp chất paraphin: có nhiệt độ nóng chảy thấp.
+ Các hợp chất okokerit: Có nhiệt độ nóng chảy cao.
Vì mỡ gốc sáp có tính ổn định tốt hơn mỡ gốc xà phòng nên người ta thường dùng nó làm bảo quản.
Dầu khoáng:
- Dầu khoáng là thành phần chính yếu trong mỡ, nó chiếm khoảng 70-80% thành phần trong mỡ bôi suôn sẻ.
- Dầu khoáng quy định các đặc tính kỹ thuật của mỡ.
- Do có thành phần dầu nhờn nên các loại mỡ cũng sẽ có một số tính chất sử dụng, đặc tính rưa rứa như dầu nhờn.

Định nghĩa chung về dầu mỡ bôi trót lọt.Thành phần của nó là gì?

Mỡ bôi trơn được là một loại thể để bôi trơn tru, ở thể đặc nhuyễn, nặng hơn dầu nhờn, mỡ bôi trơn tuột được sản xuất ra từ 2 thành phần chính đố là dầu khoáng và chất làm đặc.Ngoài ra còn có các phụ gia khác, Nó có khả năng làm giảm ma sát hơn nhiều lằn so với dầu nhờn.
* Mỡ bôi suôn sẻ được là một thể loại để bôi trơn, ở thể đặc nhuyễn, nặng hơn dầu nhờn Nó có khả năng làm giảm hệ số ma sát hơn nhiều lằn so với dầu nhờn.
* Thành phần của mỡ bôi trơn: Mỡ bôi trơn tru bao gồm 2 thành phần chính đó là dầu khoáng và chất làm đặc, ngoài ra mỡ còn có một số thành phần khác.
Chất làm đặc trong mỡ bôi trơn co tác dụng định hình mỡ và chia làm 2 loại:
Chất làm đặc gốc xà phòng. Người ta đều biết bằng cách cho các hidroxit kim khí như NaOH, Ca(OH)2, KOH, Al(OH)3...Tác dụng với ác axit béo như axit steanic C17H35COOH+ H2O
Những chất làm đặc này có yêu cầu nhất quyết là phải không bị chảy ở nhiệt độ cao. Mà phải trải qua trang thái dẻo trước khi sang trạng thải lỏng, nhỏ giọt. Nếu chất lượng làm đặc này có đề nghị nhất mực phải không bị chảy ở Nhiệt độ cao.
-Chất làm đặc gốc sắp: Là sản phẩm của HC có phân tử ở thể rắn. Nó cũng được chia thành hai loại:
+Các hợp chất paraphin: có nhiệt độ nóng chảy thấp.
+ Các hợp chất okokerit: Có nhiệt độ nóng chảy cao.
Vì mỡ gốc sáp có tính ổn định tốt hơn mỡ gốc xà phòng nên người ta thường dùng nó làm bảo quản.
Dầu khoáng:
- Dầu khoáng là thành phần chính yếu trong mỡ, nó chiếm khoảng 70-80% thành phần trong mỡ bôi trơn tru.
- Dầu khoáng quy định các đặc tính kỹ thuật của mỡ.
- Do có thành phần dầu nhờn nên các loại mỡ cũng sẽ có một số thuộc tính sử dụng, đặc tính hao hao như dầu nhờn.

Khái niệm chung về dầu mỡ bôi trơn tuột.Thành phần của nó là gì?

Mỡ bôi trót lọt được là một thể loại để bôi trơn, ở thể đặc nhuyễn, nặng hơn dầu nhờn, mỡ bôi trót lọt được sản xuất ra từ 2 thành phần chính đố là dầu khoáng và chất làm đặc.Ngoài ra còn có các phụ gia khác, Nó có khả năng làm giảm ma sát hơn nhiều lằn so với dầu nhờn.
* Mỡ bôi trơn được là một thể loại để bôi trơn, ở thể đặc nhuyễn, nặng hơn dầu nhờn Nó có khả năng làm giảm hệ số ma sát hơn nhiều lằn so với dầu nhờn.
* Thành phần của mỡ bôi trơn: Mỡ bôi trơn bao gồm 2 thành phần chính đó là dầu khoáng và chất làm đặc, bên cạnh đó mỡ còn có một số thành phần khác.
Chất làm đặc trong mỡ bôi trơn tru co tác dụng định hình mỡ và chia làm 2 loại:
Chất làm đặc gốc xà phòng. Người ta đều biết bằng cách cho các hidroxit kim loại như NaOH, Ca(OH)2, KOH, Al(OH)3...Tác dụng với ác axit béo như axit steanic C17H35COOH+ H2O
Những chất làm đặc này có yêu cầu cố định là phải không bị chảy ở nhiệt độ cao. Mà phải trải qua trang thái dẻo trước khi sang trạng thải lỏng, nhỏ giọt. Nếu chất lượng làm đặc này có đề nghị nhất thiết phải không bị chảy ở Nhiệt độ cao.
-Chất làm đặc gốc sắp: Là sản phẩm của HC có phân tử ở thể rắn. Nó cũng được chia thành hai loại:
+Các hợp chất paraphin: có nhiệt độ nóng chảy thấp.
+ Các hợp chất okokerit: Có nhiệt độ nóng chảy cao.
Vì mỡ gốc sáp có tính ổn định tốt hơn mỡ gốc xà phòng nên người ta thường dùng nó làm bảo quản.
Dầu khoáng:
- Dầu khoáng là thành phần chính yếu trong mỡ, nó chiếm khoảng 70-80% thành phần trong mỡ bôi trót lọt.
- Dầu khoáng quy định các đặc tính kỹ thuật của mỡ.
- Do có thành phần dầu nhờn nên các loại mỡ cũng sẽ có một số tính chất sử dụng, đặc tính tương tự như dầu nhờn.

Khái niệm chung về dầu mỡ bôi trơn tuột.Thành phần của nó là gì?

Mỡ bôi trơn tuột được là một loại thể để bôi suôn sẻ, ở thể đặc nhuyễn, nặng hơn dầu nhờn, mỡ bôi trơn tru được sản xuất ra từ 2 thành phần chính đố là dầu khoáng và chất làm đặc.Ngoài ra còn có các phụ gia khác, Nó có khả năng làm giảm ma sát hơn nhiều lằn so với dầu nhờn.
* Mỡ bôi trót lọt được là một loại thể để bôi trót lọt, ở thể đặc nhuyễn, nặng hơn dầu nhờn Nó có khả năng làm giảm hệ số ma sát hơn nhiều lằn so với dầu nhờn.
* Thành phần của mỡ bôi trơn: Mỡ bôi trơn bao gồm 2 thành phần chính đó là dầu khoáng và chất làm đặc, ngoại giả mỡ còn có một số thành phần khác.
Chất làm đặc trong mỡ bôi trơn co tác dụng định hình mỡ và chia làm 2 loại:
Chất làm đặc gốc xà phòng. Người ta đều biết bằng cách cho các hidroxit kim loại như NaOH, Ca(OH)2, KOH, Al(OH)3...Tác dụng với ác axit béo như axit steanic C17H35COOH+ H2O
Những chất làm đặc này có đề nghị nhất mực là phải không bị chảy ở nhiệt độ cao. Mà phải trải qua trang thái dẻo trước khi sang trạng thải lỏng, nhỏ giọt. Nếu chất lượng làm đặc này có yêu cầu nhất định phải không bị chảy ở Nhiệt độ cao.
-Chất làm đặc gốc sắp: Là sản phẩm của HC có phân tử ở thể rắn. Nó cũng được chia thành hai loại:
+Các hợp chất paraphin: có nhiệt độ nóng chảy thấp.
+ Các hợp chất okokerit: Có nhiệt độ nóng chảy cao.
Vì mỡ gốc sáp có tính ổn định tốt hơn mỡ gốc xà phòng nên người ta thường dùng nó làm bảo quản.
Dầu khoáng:
- Dầu khoáng là thành phần chính yếu trong mỡ, nó chiếm khoảng 70-80% thành phần trong mỡ bôi suôn sẻ.
- Dầu khoáng quy định các đặc tính kỹ thuật của mỡ.
- Do có thành phần dầu nhờn nên các loại mỡ cũng sẽ có một số thuộc tính sử dụng, đặc tính na ná như dầu nhờn.

Định nghĩa chung về dầu mỡ bôi trơn.Thành phần của nó là gì?

Mỡ bôi trót lọt được là một loại thể để bôi trơn tuột, ở thể đặc nhuyễn, nặng hơn dầu nhờn, mỡ bôi trót lọt được sinh sản ra từ 2 thành phần chính đố là dầu khoáng và chất làm đặc.Ngoài ra còn có các phụ gia khác, Nó có khả năng làm giảm ma sát hơn nhiều lằn so với dầu nhờn.
* Mỡ bôi trơn tuột được là một thể loại để bôi trơn tru, ở thể đặc nhuyễn, nặng hơn dầu nhờn Nó có khả năng làm giảm hệ số ma sát hơn nhiều lằn so với dầu nhờn.
* Thành phần của mỡ bôi trơn: Mỡ bôi trơn bao gồm 2 thành phần chính đó là dầu khoáng và chất làm đặc, tuy nhiên mỡ còn có một số thành phần khác.
Chất làm đặc trong mỡ bôi suôn sẻ co tác dụng định hình mỡ và chia làm 2 loại:
Chất làm đặc gốc xà phòng. Người ta đều biết bằng cách cho các hidroxit kim loại như NaOH, Ca(OH)2, KOH, Al(OH)3...Tác dụng với ác axit béo như axit steanic C17H35COOH+ H2O
Những chất làm đặc này có yêu cầu nhất quyết là phải không bị chảy ở nhiệt độ cao. Mà phải trải qua trang thái dẻo trước khi sang trạng thải lỏng, nhỏ giọt. Nếu chất lượng làm đặc này có yêu cầu nhất mực phải không bị chảy ở Nhiệt độ cao.
-Chất làm đặc gốc sắp: Là sản phẩm của HC có phân tử ở thể rắn. Nó cũng được chia thành hai loại:
+Các hợp chất paraphin: có nhiệt độ nóng chảy thấp.
+ Các hợp chất okokerit: Có nhiệt độ nóng chảy cao.
Vì mỡ gốc sáp có tính ổn định tốt hơn mỡ gốc xà phòng nên người ta thường dùng nó làm bảo quản.
Dầu khoáng:
- Dầu khoáng là thành phần chính yếu trong mỡ, nó chiếm khoảng 70-80% thành phần trong mỡ bôi trơn tuột.
- Dầu khoáng quy định các đặc tính kỹ thuật của mỡ.
- Do có thành phần dầu nhờn nên các loại mỡ cũng sẽ có một số tính chất sử dụng, đặc tính rưa rứa như dầu nhờn.

vòng bi sử dụng cho máy bơm nước

Vòng bi ntn cho máy bơm nước. có rât nhiều loại máy bơm nước từ loại dùng cho gia đình cho đến những loại dùng cho công nghiệp như máy bơm nước chống úng
vì vậy vòng bi sử dụng cho máy bơm nước cũng loại to nhở khác nhau tùy loại kích cỡ khác nhau

Vòng bi nsk cho máy bơm nước
 Dùng cho máy bơm nước gia đình thường là vòng bi cầu một dãy các dạng phổ biến cho máy bơm nước như 6205.6206.6305.6309.6317.6319 những vòng bi này thường phải có chất lượng rất tốt vì tốc độ của máy bơm quay trong một phú khá lơn lến tới hàng nghìn vòng trên phút

Dùng trong công nghiệp vòng bi skf được đùng cho máy bơm nước này khá lớn đòi hỏi vòng bi theo máy và nắp cho máy cũng khác biệt. máy bơm nước lớn thường được được sử dụng những vòng bi như NU hoặc NJ là vòng bi đũa một dãy có khả năng chịu tải và chịu lực lớn, tốc độ quay của vòng bi lớn đáp ứng được điều kiện làm việc của khắc nghiệt của máy bơm nước.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong cung cấp vòng bi chúng tôi đủ khả năng cung cấp cho tât cả các đối tác sủa chữa máy bơm, bảo dưỡng máy bơm cho các công trình nhà máy. các xí nghiệp. liên hệ công ty để được tư vấn và hỗ trợ về kỹ thuật của vòng bi nsk . cám ơn quý khách hàng đã quan tâm và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Xem thêm:
http://hunganhltd.com.vn/vong-bi-cong-nghiep